Kiáltvány a történelmi ablakok megmentéséért


A RÉGI ABLAKOK DICSÉRETE

Az ablakok, arányrendszerükkel, formai és technikai megoldásukkal képesek önmagukban megjeleníteni az épület stílusát és az építés korát. Kitüntetett szerepet töltenek be nemcsak az egyes házak, hanem az utca- és városkép jellegének meghatározásában is.

A magas színvonalú műhelyekben gyártott és több száz éves folyamatos tökéletesítés során kikísérletezett, hagyományos ablakszerkezetek jelentős értéket képviselnek.

 • Mivel kiváló anyagból készültek, élettartamuk folyamatos karbantartással hosszú időre biztosítható.
 • Esztétikusak, eleganciát és könnyedséget kölcsönöznek az épületek megjelenésének, mert vékony, karcsú szelvényeik nagyobb üvegfelületet eredményeznek, mint az ugyanakkora nyílásba beépíthető mai szerkezetek.
 • Praktikusak, mert a kétrétegű, gyakran redőnyszekrénnyel, vagy spalettával, zsaluval kombinált komplex szerkezetű ablakok nemcsak a hideg ellen nyújtanak védelmet, hanem megfelelő hő-, fény- és zajszigetelést is lehetővé tesznek.
A JELENLEGI HELYZET

Napjaink legnagyobb kihívása a környezetszennyezés, az energiakészletek kimerülése és a klímaváltozás. E problémákra rossz és jó válaszok egyaránt adhatók.
Az ablakokra vonatkoztatva rossz és elhamarkodott válasz az – amit többnyire a rosszul kiírt pályázati lehetőségek, az információ-hiány és a félrevezető reklámkampányok okoznak –, hogy az ablakokat indokolatlanul újra cserélik.

A jó válaszok egyike a hagyományos ablakszerkezetek megtartása, mert

 • a fenntarthatóság szempontjából alapvető fontosságú, hogy minden meglévő erőforrást maximálisan hasznosítsunk,
 • biztosíthatjuk ezáltal a megszokott, harmonikus utca- és városkép, épített örökségünk karakterének fennmaradását is,
 • kutatási eredmények bizonyítják, hogy a hagyományos ablakok tulajdonságai viszonylag egyszerű módszerekkel javíthatók; hőtechnikai, hanggátlási és tömítési szempontból az új szerkezetekkel közel egyenértékűvé alakíthatók,
 • a régi ablakoknál nem alakul ki a tökéletes légzárás okozta penészedés és nincs akkora veszélye az oxigén-hiánynak, mint egyes új szerkezeteknél,
 • környezetünket megóvjuk a fölösleges hulladék keletkezésétől,
 • energiát takarítunk meg azzal, hogy kevesebb új gyártmányt használunk,
 • az eredeti szerkezetek megtartásával növeljük az ingatlanok piaci értékét.

Amennyiben szükséges, jó válasz lehet a régi épületek ablakainak újra-gyártása is, ha

 • kellő szakértelemmel történik a tervezés, a gyártás és a beépítés,
 • az új szerkezet az eredetihez hű formaképzéssel, anyag- és színhasználattal készül,
 • a szükséges technikai mutatóknak való megfeleltetés nem okoz esztétikai értékcsökkenést.
A MEGOLDÁS

Ahhoz, hogy elősegítsük az országunkban még nagy számban megtalálható hagyományos, történeti ablakok megtartását, széleskörű összefogásra van szükség.

Vállaljuk, hogy e cél elérése érdekében az alábbi feladatok elvégzésében együttműködünk:

 • építésügyi szabályozások összehangolása
 • az örökségvédelmi, a környezettudatos és energiatakarékos szemlélet erősítése már az oktatás szintjén,
 • szemléletformálás az építészeti szakmagyakorlás (elsősorban a tervezés, kivitelezés) területén,
 • kutatások támogatása,
 • olyan technológiák, anyagok, gyártmányok fejlesztése, amelyek elősegítik az ablakok megtarthatóságát és a mai előírásoknak való megfelelését,
 • az ingatlankezelők és -fenntartók tudatosítása,
 • széleskörű tájékoztatás a nem-szakmai körök (a lehetséges megbízók) számára, többek között a média erejének igénybevételével,
 • olyan pályázatok kiírásának elősegítése, amelyek az ablakcserék helyett az ablakok megtartását, feljavítását ösztönzik,
 • a meglévő jó szakembergárda (restaurátorok, asztalosok, fémművesek, gyártók és forgalmazók, stb.), valamint a megvalósult jó példák népszerűsítése,
 • a szakképzés átalakításának támogatása (szemléletformálás, technológia, technika, anyagismeret, stb. szélesítése) a hagyományos szerkezetek megtartása érdekében.

Első lépésként, a hagyományos ablakok megtartásával kapcsolatos információk népszerűsítése érdekében bejegyzésre került a www.ablakprofilok.hu honlap.

Jelen kiáltvány a Budapesten megrendezett „ABLAKOK – nemzetközi szimpózium a hagyományos, történeti ablakok megőrzéséért” című szakmai program záródokumentumaként, a nemzetközi és a hazai tapasztalatok alapján készült.

Az örökségi értékek átfogó védelmét e kiáltvány nem vállalja föl, de bátorítja hasonló szellemű összefogások és felhívások kezdeményezését.

Budapest, 2008. november 17.