Gyakorlati útmutatóFaablakaink védelmében – Gyakorlati útmutató(pdf)

Magyarország ablaktörténeti szakkönyv

Páralecsapódási probléma az ablakok körül (word formátumú cikk)

Európai Unió

European Working Group on EU Directives and Cultural Heritage (pdf)
(az ablakokra vonatkozó rész: a 4. oldaltól olvasható)

Írország

Windows – A guide to the repair of historic windows (pdf)

Alaposan végigveszi az egyes problémákat és a felújítási lépéseket az ottani történetileg kialakult ablakokon. Részben a mi ablakainkra is alkalmazható ismertető füzet.

Nagy-Britannia

Guidelines for Preservation and Replacement of Historic Wood Windows in Cambridge
Cambridge Historical Commission

„… a történeti ablakokat olyan fából készítették, amelyek élettartama több évszázad is lehet, még nem megfelelő karbantartás mellett is. A időtállóság mellett az is jellemző rájuk, hogy különös gonddal és szakértelemmel készült szerkezetek, melyek csapolással készültek (…) A cseréjüknél használt, tömegesen előállított mai faablakok anyaga azonban fiatal épületfa, melyet gyakran hossztoldással (ragasztott fogazott illesztéssel) állítanak össze, és ezért hajlamosak a korhadásra. …”


Nem meglepő, hogy az ingatlantulajdonosok hajlanak arra, hogy a régi faablakokat kicseréljék újakra. „Mert nem igényelnek karbantartást”, ez a megtévesztő állítás.

Ugyanis minden terméknek szüksége van karbantartásra, amelyet állandóan használunk, és kitett az évszakok változásainak, valamint az amortizációnak. A csereablakok jellemzően műanyag és fémrészekkel készülnek, melyek idővel divatjamúlttá válnak, ez pedig megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a javításukat. Magas hőmérséklet hatására a PVC-ablakok hajlamosak a deformálódásra, vetemedésre és kopásra. …”

„Energiahatékonyság
A fenntarthatósághoz hasonlóan az energia-hatékonyság is fontos környezetvédelmi szempont s gyakran elsőszámú oka annak, hogy a lakástulajdonosok ablakcserére gondolnak. Közkeletű tévedés hogy a régebbi faablakok kevésbé energiahatékonyak, mint a mai hőszigetelő üvegezésű ablaktípusok. Csakhogy az ezeket gyártó cégek gyakran eladásra szánt termékeiket olyan felújítatlan ablakokhoz hasonlítják, amelyekben nincs vagy nem megfelelő az ütközők tömítése …”

„A csereablakok gyártóinak másik fontos érve a hőszigetelő üveg, azaz termopan üveg, amely két üvegtáblából áll s a kettő közötti teret valamilyen semleges gáz tölti ki. Azonban nem garantált hosszú élettartamuk. A szigetelő üveggel készült ablakoknak mindössze 15-20 év a szavatossági idejük, mivel tömítésüknek ennyi az élettartama: az ablak ezután elveszíti hőszigetelő-képességét, az üveg párásodni kezd, és szükségessé válik az egész ablakszerkezet cseréje. Az egyszeres üvegtáblával készült történeti faablakok ugyanakkor javíthatók (…), várható élettartamuk pedig legalább tízszerese a kiváltásukra használt ablaktípusokénak.”

The Building Conservation Directory, 2008

“The inclusion of exemptions came as a surprise, being introduced very late in the day by government.
(…) In addition, work specifically permitted for historic buildings includes replacing lost elements such as windows where these are important in maintaining the building’s character.”

Windows of Opportunity: Repair – Don’t Replace – Those Older Wood Windows
by Rebecca Williams, National Trust for Historic Preservation

“Repairing historic windows is more economical and environmental than you might think.”

A régi történeti ablakok felújítása sokkal gazdaságosabb megoldás, mint gondolná.

The Repair of Historic Wooden Windows
by John H. Myers

“Technical Preservation Services recommends the retention and repair of original windows whenever possible.”

Dedicated to the preservation of historic wood windows

A Homeowner’s Guide to Preserving and Enhancing the Character of Your Conservation Area
Bradford City Council
(ablakok és altók a 25. oldaltól)

“high-solids alkyd or waterborne alkyd. These types of paint are least harmful to the environment and human health and are micro-porous (allowing the timber to breathe’ rather than sealing it)”

Top Ten Reasons to Restore or Repair Wood Windows
Restoration Alliance of NEWRA

“10. Because the greenest building is one that is already built.”
10. Mert a legzöldebb (környezetbarát) épület az ami már megépült.

In the words of Richard Moe, President of the National Trust for Historic Preservation
“We can’t build our way out of the global warming crisis. We have to conserve our way out. That means we have to make better, wiser use of what we have already built.” Repairs and restoration work are done by local craftspeople paying local taxes. The use a minimum of materials and resources and a maximum of labor. Restoring windows is the best use of existing materials and the best way to support the local economy.”

Norvégia

Sverre Fossdall: Windows in existing buildings – maintenance, upgrading or replacement? (pdf)

Norvég mérések alapján a tényleges energiamegtakarítás csupán 1-5% az ablakcseréket követően. 90 év alatt sem térül meg egy hagyományos kétrétegű ablak újra történő cseréje.

Németország

A német ablakfelújítás gyakorlata természetes anyagokkal és régi technológiákkal (német nyelvű)

A felújítás főbb lépései (magyar nyelvű)

Német használt építőanyag-kereskedés

Svédország

Ahol már kevés a korabeli ablak – a régieket aranyárban árulják

USA

Why Shouldn’t I Replace My Windows {Yapp B.} pdf
National Trust for Hist. Prez. Washington DC

“… homeowner’s think they need to replace their windows is that the window industry spends tens of millions of dollars a year to convince homeowners to buy their inferior products. (…) If retrofitting energy efficient glass into an old sash is something you feel must be done. ”

A lakástulajdonosok azt hiszik, hogy ki kell cserélniük az ablakaikat, azért mert az ablakgyártó ipar évente dollármiliókat költ arra, hogy meggyőzze a tulajdonosokat, vegyék meg termékeiket. (…) Az energiatakarékos (hőszigetelő vagy más néven termopan üvegezés) alkalmazása régi ablakokban csak azért alakult ki, mert azt érezzük, hogy valamit feltétlenül kell csinálni ezekkel a régi szerkezetekkel.

Replacement windows are often an irresponsible environmental choice

“… Life cycle assessment studies conducted in the U.K. and Norway indicate that, over a building’s life cycle, the overall environmental impact of retrofitting existing windows may be smaller than those associated with the manufacturing of new windows.

Replacement windows typically fail 10-20 years after installation, and usually after the warranty period has ended. Once replacement windows fail, they cannot be repaired and typically end up in already overcrowded landfills. New windows are then required, and the wasteful cycle of disposal and replacement continues. Unlike the vast majority of replacement windows, components of historic windows can be repaired, thus extending the life cycle of the entire window unit. Furthermore, historic windows are generally constructed of old growth wood, which is far more durable than modern wood from new growth sources. [5] …”

Az Egyesült Királyságban és Norvégiában készült tanulmányok, amelyek az épület egész életciklusára vonatkozó környezet-terhelést (környezet-szennyezést) vizsgálták, azt mutatják, hogy ez az érték az ablakok felújítása esetén kevesebb, mint az ablakcseréknél.

A lecserélt ablakok a behelyezés után 10-20 év elteltével általában használhatatlanokká válnak, a garanciális idő letelte után. Ha egy csereablak tönkremeg, akkor nem lehet javítani…

Albany’s Historic Preservation Program

“The style of windows and pattern of openings in a building is one of the single most important elements in defining its character and the date of construction. Retaining and celebrating authenticity applies to windows, too. Replacement windows, no matter how accurate, never reflect the nuances of the original.”

San Francisco belvárosában az ablakcserék engedélyeztetésének módja  és szabályzata (útmutató 2010) (PDF)

John Leeke’s Historic HomeWorks Forum

John Leeke kérdésekre válaszol és videófelvételeken mutatja be az ablakfelújítások különböző lépéseit.

Windows forum

National Trust for Historic Preservation

Window Know-How – A Guide to Going Green
Helping people protect, enhance and enjoy the places that matter to them.
“Older is Better:  Old windows were fabricated from old wood. It’s generally denser and lasts longer than the new wood used for modern windows.”

Revised Window Tip Sheet

“Historic window systems are usually built with good attention to detail (such as weather shedding) and with good quality materials (such as old-growth timber). Problems related to wear over time – peeling paint, broken glass and missing putty – can look unsightly but are easily put right.
Residential wood windows can be in service for 100 years before requiring a major retrofit to remain in service for a second 100 years. Similarly, it is not unusual for modern windows to experience major, non-repairable failures to sealed units, vinyl welds, caulk joints and wood joints within 10 to 25 years. Today, most sealed units carry warranties of only 8 to 10 years. (…) In the name of energy efficiency and environmental responsibility, replacement window manufactures are convincing people to replace their historic wood windows. The result is the rapid erosion of the building’s caracter, the wast of historic resource, and a potential net loss in energy conservation.”

(…) Az energiatakarékosság neve (zászlaja) alatt és környezetünk iránti felelőségvállalás címszóval az ablakgyártó ipar meggyőzi az embereket arról, hogy cseréljék le történeti ablakaikat. Az eredmény: az épületek karakterének gyors amortizációja, a történeti értékek elvesztése, és a potenciális energia-takarékossági veszteség.

Kansas State Historical Society, preservation Techniques (video introductions)

“Replacement windows have been marketed as energy efficient, and therefore environmentally friendly, and economical, by saving the homeowner money over the lifespan of the window. In reality, properly repaired wood windows can be equally energy efficient, are more environmentally friendly, are a better financial investment”

Az ablakcserék energiatakarékos és környezetbarát megoldásnak lettek megjelölve (kikiáltva), mint a lakástulajdonosok pénztárcáját kímélő megoldásként, az ablakok életciklusára vetítve. De valójában a megfelelően felújított faablakok ugyanolyan energiatakarékosak tudnak lenni, és inkább környezetbarát megoldások, valamint jobb anyagi befektetést jelentenek.

Kanada

Repair or Replace – Windows in Historic Buildings: Arriving at a Sustainable Solution
by Craig Sims and Andrew Powter

“Life-cycle cost analysis has shown that replacing historic windows in order to reduce heating costs is largely a myth.”

A teljes életciklusra vetített költségelemzések bizonyították, hogy a fűtési számla csökkentésére történő ablakcsere csak egy mítosz.


Energiafelhasználás az építőanyagok gyártása során

„…a legújabb kutatások szerint a gyártás során keletkező káros anyagok kibocsátása sok esetben jelentősebb, mint a használat során várható kibocsátások.”

Life Cycle Analysis of Windows for North American Residential Market

Research of  University of  British Columbia (Dr. Taraneh Sowlati, P.Eng.)

“The analysis showed that more than one-third of
greenhouse gas generated during the life cycle of each window is
related to the energy use during the manufacturing stage”

Az elemzés azt mutatja, hogy az ablakok gyártása során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége a teljes élettartamuk során keletkezőnek több mint 1/3-a.

Life Cycle Assessment of PVC and of principal competing materials – Summary of overall life cycle impacts of PVC polymer

“Environmental impact: The amount of primary energy required for the production and recycling of a PVC window frame is considerably larger than that for a wooden window frame.”

Környezetterhelés: A műanyagkeretek gyártásának elsődleges energiaigénye és a PVC újrahasznosításához szükséges energia jelentősen több, mint a faablakok esetében.

How wood products help slow Global Warming

PVC – the waste crisis, Greenpeace

GREEN PAPER environmental issues of pvc (A pvc környezeti hatásai)

“… Assuming that the maximum potential of PVC recycling is achieved, incineration of PVC waste would still increase more than fourfold to 2.2-2.5 million tonnes in 2020. Current recycling rates are at less than 3%. (…) Almost all PVC wastes contain hazardous additives.”


Environmental Impacts of Polyvinyl Chloride (PVC) Building Materials

“Toxicity. The feedstocks, additives, and by-products produced and released during the lifecycle of PVC have been shown to cause a range of health hazards, in some cases at extremely low doses, including:

  • Cancer
  • Disruption of the endocrine system
  • Reproductive impairment
  • Impaired child development and birth defects
  • Neurotoxicity (damage to the brain or its function), and
  • Immune system suppression.

Dioxins. Among the most important by-products of the PVC lifecycle are dioxin (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) and a large group of structurally and toxicologically related compounds, collectively called dioxins or dioxin-like compounds.”


Environmental Impacts of Polyvinyl Chloride, by Joe Thornton, Ph.D.

“Building Materials Metal stabilizers are highly toxic. Lead is an exquisitely potent developmental toxicant, damaging brain development and reducing he cognitive ability and IQ of children in infinitessimal doses. Cadmium is a potent neurotoxin and carcinogen, and organotins can suppress immunity and disrupt the endocrine system. ”

(…) PVC products can release heavy metals into the building environment. Metal stabilizers, particularly lead, cadmium, and organotins, can be released from vinyl products. Significant quantities of lead have been found to be released from vinyl window blinds into air and from PVC pipes into water. Toxicological effects of these substances include neurological, development, and reproductive damage.

(…) In the European Union, 60 percent of vinyl is used in building and construction applications, with an additional 25 percent in appliances, electronics, and furniture.

(…) The PVC lifecycle begins with the production of chlorine gas in the chlor-alkali process.

(…) But recent data indicate that even the most modern chlor-alkali plants produce dioxin-like compounds.

(…) Dioxin is a known human carcinogen and has been linked to reproductive disorders, immune suppression, and endometriosis, and other diseases in laboratory animals.”

(…) Mercury is an extremely toxic, bioaccumulative global pollutant. Mercury compounds cause irreversible health damage to wildlife and Humans – especially to developing children, resulting in birth defects, impaired neurological development, kidney damage, and severe neurological destruction. ”

“The PVC lifecycle presents one opportunity after another for the formation and environmental discharge of organochlorines and other hazardous substances. When its entire lifecycle is considered, it becomes apparent that this seemingly innocuous plastic is one of the most environmentally hazardous consumer materials produced, creating large quantities of persistent, toxic organochlorines and releasing them into the indoor and outdoor environments. PVC has contributed a significant portion of the world’s burden of persistent organic pollutants and endocrine-disrupting chemicals – including dioxins and phthalates – that are now present universally in the environment and the bodies of the human population.”

PVCInformation.org

“Vinyl is all around us, but no other plastic poses such direct environmental and human health risks. All the most essential information about the hazards of vinyl have been culled from the web and placed in this one site.”


Dioxin: A méreg, amelyet a természet nem ismer, György Lajos

„Az ember által előállított kis molekulájú mérgek közül a TCDD a legerősebb. (…), A dioxin alattomos méreg, egyéb anyagok halálos adagjai másodpercek-percek-órák alatt ölnek. (…) a megmérgezett állatok nem esznek, lefogynak, elsorvadnak, de a mérgezést akkor sem élik túl, ha mesterséges táplálással fenntartják a súlyukat. (…) A vegyület befolyásolja a belső elválasztású mirigyek, a csecsemőmirigy, a petefészek, az agyfüggelék, a mellékvesekéreg működését, csökkenti a pajzsmirigyhormon és az inzulin termelését és valószínűleg a spermaszámot. Gátolja az immunrendszer működését. (…)”


Még további linkek gyűjteménye ablakok témában

Bing

Spab